Woning kopen als belegging

Lage rente, hoge huren.

Een tweede woning kopen als belegging voor verhuur kan in deze tijd van lage spaarrente een solide investering zijn. Een prima alternatief voor de beurs of een gespreid risico in combinatie met dezelfde beurs voor beleggers die een lange-termijn rendement zoeken. Wij assisteren u graag bij een aankoop met deze specifieke doelstelling.

De gehele Randstad biedt uitstekende mogelijkheden voor dit type belegging. De Amsterdamse expat-verhuurmarkt is wellicht het meest bekend maar wanneer we bij een investering in vastgoed op het rendement focussen zijn er ook tal van gunstige, alternatieve locaties. Goed opletten is wel het devies want de verhuurmarkt kent vrij ingewikkelde regels en een aantal te vermijden valkuilen. Een goed rendement behalen die eigenaars, die maximaal op de hoogte gebracht zijn van alle ins- en –outs.

ExpatPurchase beschikt over een schat aan ervaring op dit terrein en kan haar klanten toegang tot deskundig advies bieden op elk aspect van hun investering in huurwoningen. Wij zijn actief in alle expat-centra in Nederland.

Nationale en lokale regels.

Door de sterke regulering van de Nederlandse woningmarkt zijn er strikte regels over de huurprijs van een woning. Eenvoudigweg uw kosten doorberekenen en daarop een opslag als rendement vaststellen is doorgaans niet het recept voor een succesvolle belegging.  Goede marktinformatie over de verhuurwaarde van de woning die u op het oog heeft is onontbeerlijk. Ook adviseren wij altijd een puntentelling te laten maken om maximale zekerheid te verkrijgen dat de woning boven de “vrije sector” grens uitkomt en dus onder de geliberaliseerde huurvoorwaarden valt.

ExpatPurchase begeleidt u bij de aankoop ook op deze terreinen, in nauwe samenwerking met een aantal specialisten die bijvoorbeeld fiscaal advies kunnen geven, een puntentelling of energieprestatie certificaat opmaken of adviseren over aanpassingen waarmee het rendement bij verhuur geoptimaliseerd kan worden.

Woning kopen voor de verhuur vraagt om zorgvuldige berekening.

Zorgvuldigheid is vereist bij het bepalen van huurprijs en type huurder, die bij uw woning passen. De huurprijzen kennen een niet steeds gelijklopende dynamiek met de koopprijzen en huurders betalen uiteraard huurprijzen die marktconform zijn.

Naast het geliberaliseerde-huur-verhaal spelen locatie en wijze van aanbieden (gestoffeerd en/of gemeubileerd) een rol. De meeste huurders in de vrije sector zijn internationale professionals, expats, die vaak in Nederland zijn om een opdracht uit te voeren voor bepaalde duur. Kennis van de wensen en criteria waarop deze groep selecteert is dus van grote waarde. Wij hebben toegang tot deze kennis en adviseren u graag welke woningen deze groep huurders het meeste aanspreekt. Ook zaken als exploitatiekosten, direct rendement door huurinkomsten, indirect rendement door waardestijging, onderhoud, eventuele rente en aflossing van deelfinancieringen spreken wij uitgebreid met u door.

Regulier of uitzondering.

De WOZ waarde speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het puntensysteem. Daardoor komen in de huidige markt meer woningen dan vroeger in aanmerking voor vrije sector verhuur. Daarnaast is er een aantal uitzonderingen op de standaardregels:
– Rijksmonumenten krijgen 30% bovenop het (regulier berekende) puntentotaal;
– Een ‘Beschermd Stadsgezicht’ krijgt 15% bovenop het puntentotaal;
– Woonarken zijn vrijgesteld van het puntensysteem.

Investeren in vastgoed vraagt om een lange termijn visie.

Investeringen in onroerend goed laten op de lange termijn de beste winstmogelijkheden zien. Alleen al vanwege de “kosten koper” en aanvangsaanpassingen als verbouwing en meubilering is het niet waarschijnlijk al in korte tijd een interessant rendement te boeken. Als u op zoek bent naar financieel rendement over een langere periode, zal het kopen van een huurwoning in de Randstad, met name in de expat centra een goede investering kunnen zijn.

Marktontwikkelingen

De huizenmarkt is in beweging. Er is goed nieuws voor verkopers, particuliere kopers én voor investeerders. De prijzen stijgen, de rente is laag, de huren hoog en via diverse banken en geldverstrekkers is het weer mogelijk om een beleggingspand deels te financieren. Een tweede (of derde) woning kopen voor de verhuur wordt om die reden ook een haalbare optie voor beleggers die de investering niet geheel uit eigen middelen kunnen of willen voldoen. Naast de lage spaarrente speelt ook de lage financieringsrente hierbij een belangrijke rol; met de overwaarde van het eigen woonhuis of met een investeringshypotheek kan een deel van de aankoop gefinancierd worden.

Schoenmaker blijf bij je leest

Er zijn verschillende woningverhuurbureaus die ook het product aankoopbemiddeling aanbieden. Zij beschikken vaak over prima expertise op gebied van de verhuurbaarheid en bezitten de kanalen om goede huurders te vinden. Echter, in een aankooptraject spelen daarnaast tal van zaken een rol, die om een expertise vragen die zij doorgaans niet in huis hebben.

Aan de andere kant van de markt zien we traditionele makelaars die verhuur “er wel bij kunnen doen”; zij kunnen echter in de meeste gevallen geen correcte inschatting vooraf maken van de huurwaarde en verhuurbaarheid. Bovendien ontberen zij de juiste kanalen richting de internationale huurdersmarkt.

ExpatPurchase heeft er voor gekozen zich exclusief te richten op het begeleiden van klanten bij het aankooptraject van onroerend goed voor de expat markt. Dit kunnen investeerders zijn die een optimale return-on-investment zoeken middels expat-verhuur maar ook internationale klanten: het deel van de expats, die er voor gekozen hebben zelf te kopen in Nederland. Net als de beleggers houden ook zij bij aankoop reeds rekening met de verhuurbaarheid en return-on-investment na hun eventuele vertrek uit Nederland.

Wij beschikken over gespecialiseerde kennis van de landelijke huurmarkt en werken bovendien zeer nauw samen met een aantal top-bureaus op het gebied van woningverhuur. Dat mes snijdt aan twee kanten: zo houden wij onze kennis op peil én zijn alle verhuur- en beheerzaken van onze opdrachtgevers bij onze zakelijke partners in de allerbeste handen. Graag maken wij met u een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken.